יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 

מהו ועד עובדים? ועד העובדים הינו התא הראשוני - הבסיסי של ההסתדרות כארגון העובדים היציג במקום העבודה. פעילותם של ועדי העובדים הנבחרים היא מרכזית ומשמעותית ביותר ולמעשה מהווה חלק אורגני ממערכת האיגוד המקצועי הכוללת. מכלול ההנחיות וההוראות הנוגעות לתפקידיו, דרכי פעילותו, נהלי בחירתו ודרכי ניהולו של ועד העובדים מוסדר באופן מרוכז וברור תחת "קורת גג אחת" בתקנון ועדי העובדים אשר תוקפו מכוח חוקת ההסתדרות. ועד העובדים נתון לסמכותם, לפיקוחם ולמרותם של מוסדות ההסתדרות (לרבות האגף לאיגוד מקצועי בוועד הפועל והמרחב שבתחום שיפוטו מצוי מקום העבודה). תפקידו של ועד העובדים יהא לפעול בעניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד (ברמה האינדיבידואלית) ושל כל העובדים (ברמה הקיבוצית) , לטפל בנושאי פרט ולתרום לקידום רווחת העובדים בכפוף למרות ההסתדרות וסמכויותיה . עובדים-לא עבדים. באדיבות מכון לבון. בשנה האחרונה, חלה עלייה משמעותית במספר המצטרפים להסתדרות ובמספר ועדי העובדים שהוקמו מכלל הענפים במשק. ביניהם: ענף השמירה והניקיון, מלאכה ותעשייה, מלונות, ענף הבנייה, מפעלים ואף מוסכים. ועדי עובדי חדשים שהצטרפו להסתדרות: ישראייר, מפעל כימהאגיס בבאר שבע, קופי בין, עובדי הייצור-ECI, מדריכי נוער בהוסטל 'מקום אחר' לנוער בסיכון, מאבטחי שרי הממשלה, מאבטחי קניון גבעתיים, חברת השמירה עזרה ובצרון, נוף ים ביטחון, חברת רשף ביטחון, חיפה כימיקלים דרום, עובדי כוח אדם במשטרה ועוד. ע"פ הוראות תיקון לחוק הסכמים הקיבוציים, התשי"ז 1957 (להלן: סעיף 33 י (א) לחוק) מוגדר, כי חל איסור על מעביד לפטר עובד ולהרע את תנאי עבודתו הן בשל פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים או ועד עובדים והן בשל חברותו או פעילותו בוועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים. יש לציין, כי עוד במציאות המשפטית שקדמה למועד העברת התיקון בחוק ההסכמים הקיבוציים כמפורט דלעיל , הבהיר בית הדין הארצי את עמדתו הנחרצת כי פיטוריו של עובד בשל עיסוקו למימוש זכות היסוד של חופש ההתארגנות אסורה ופסולה שכן היא מהווה ניגוד מוחלט לתכלית הסוציאלית הנובעת מחוק יסוד חופש ההתארגנות.