יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
חופש ההתארגנות וזכותם של העובדים להתאגד במקום עבודתם, הינם אחת מהזכויות האזרחיות האלמנטאריות הקיימות הן בחוק היסוד במדינת ישראל והן במשפט העבודה הבינלאומי.>>המשך
ברגע שלמעלה משליש מהעובדים במקום העבודה מצטרפים להסתדרות, ההסתדרות הופכת לארגון העובדים היציג. באמצעות זה, מושגת ומוענקת להסתדרות הכשירות להיות צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים ואף לנקוט באמצעים ארגוניים ומשפטיים (הכרזת סכסוך העבודה, עיצומים, שביתות) אשר מעת לעת נחוצים בדרך לחתימה על הסכמים קיבוציים ולקידום זכויות העובדים. >> המשך
ועד העובדים הינו התא הראשוני - הבסיסי של ההסתדרות כארגון העובדים היציג במקום העבודה. פעילותם של ועדי העובדים הנבחרים היא מרכזית ומשמעותית ביותר ולמעשה מהווה חלק אורגני ממערכת האיגוד המקצועי הכוללת....>> המשך
בשלוש השנים האחרונות, עם כניסתו של עופר עיני לתפקידו כיו"ר ההסתדרות, חלה עלייה משמעותית במספר המצטרפים להסתדרות ובמספר ועדי העובדים שהוקמו.עשרות אלפי עובדים הצטרפו להסתדרות. נתון המהווה עלייה במספר הנרשמים הגבוה ביותר ב- 7 השנים האחרונות. >> המשך